Οδοντικά Εμφυτεύματα

Πόσα εμφυτεύματα χρειάζομαι;

Female white toothy smile

Ο κάθε ασθενής έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και ανάγκες με αποτέλεσμα η προτεινόμενη λύση να διαφέρει. Για τον καθορισμό του σχεδίου θεραπείας λαμβάνεται αρχικά το πλήρες ιατρικό και οδοντιατρικό ιστορικό σας , γίνεται λεπτομερής κλινική εξέταση, λήψη αποτυπωμάτων και απεικονιστικός έλεγχος, που συνήθως περιλαμβάνει ειδική αξονική τομογραφία (CBCT). 

Στη συνέχεια, συζητάμε μαζί σας για τις θεραπευτικές δυνατότητες που υπάρχουν, τις προσδοκίες σας από τη θεραπεία και τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις.

Σε κάθε περίπτωση το σχέδιο θεραπείας καταρτίζεται με τη δική σας ενεργό συμμετοχή, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις σας, σε συνδυασμό με τις τελευταίες εξελίξεις της Εμφυτευματολογίας.