Για Συναδέλφους

Συνεργασία

Στα Ιατρεία παρέχονται από την κ. Σπανού αποκλειστικά υπηρεσίες Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Η απόλυτη προσήλωση στην Ιατρική Δεοντολογία και η αμοιβαία εμπιστοσύνη είναι η βάση των μακροχρόνιων συνεργασιών με συναδέλφους Οδοντιάτρους, Γενικούς και Εξειδικευμένους. 

Στόχος σε κάθε περίπτωση είναι η ουσιαστική συνεργασία και η συνεχής επικοινωνία με τους παραπέμποντες συναδέλφους, ώστε η αντιμετώπιση των ασθενών μας να είναι υψηλού επιστημονικού επιπέδου, αλλά και να έχει ένα ζεστό, ανθρώπινο πρόσωπο.

Με την Φόρμα Παραπομπής Ασθενούς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε περιστατικό θα μπορούσαμε να συμβάλλουμε διαγνωστικά ή θεραπευτικά.

Συνεργάτες:

1385638_784674734907219_8676543188236545
Med_Logo1.jpg

Αξιολογήστε μας: 

Media Presence: 

SeekPng.com_google-reviews-logo-png_2133
facebook-cta.jpg
da-logo.png
Life_mag.png

© 2020 by Athens Oral and Facial Surgery