Χειρουργική Στόματος

ΖΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΗΣ.bmp

Η Χειρουργική του Στόματος περιλαμβάνει μερικές από τις συνηθέστερες επεμβάσεις που πραγματοποιεί ένας Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός.

Μεταξύ άλλων, αφορά την χειρουργική αφαίρεση εγκλείστων φρονιμιτών, την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων, την οστική ανάπλαση με τοποθέτηση μοσχευμάτων και άλλες επεμβάσεις.

Συχνά, αλλά όχι πάντα, οι ασθενείς παραπέμπονται στο Γναθοχειρουργό από τον Οδοντίατρό τους,  μια και πολλές φορές, οι παθήσεις που απαιτούν την παρέμβαση του Γναθοχειρουργού υποδύονται, σχετίζονται ή συγχέονται με Οδοντικά προβλήματα.