Οστικά Μοσχεύματα - Sinus Lift

Τι είναι το Μόσχευμα;

Οστικά μοσχεύματα - ανάπλαση

Μετά την εξαγωγή των δοντιών, το οστό που τα περιέβαλλε, αρχίζει να απορροφάται. Αν λοιπόν αποφασίσουμε  να τα αποκαταστήσουμε με Οδοντικά Εμφυτεύματα μήνες ή και χρόνια μετά, μπορεί το οστό  να μην επαρκεί για τη σταθερότητά τους.

Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητο να κάνουμε Οστική Ανάπλαση, να ενισχύσουμε δηλαδή το οστό με την τοποθέτηση μοσχευμάτων, ώστε να εξασφαλίσουμε το ιδανικό "έδαφος" που θα στηρίξει το εμφύτευμα.

Μία ειδική περίπτωση τοποθέτησης μοσχεύματος είναι η ανύψωση του εδάφους του ιγμορείου ή Sinus Lift. Στην ανύψωση ιγμορείου το μόσχευμα τοποθετείται στο εσωτερικό της  άνω γνάθου, μέσα στην κοιλότητα του ιγμορείου άντρου, για να επιτύχουμε το κατάλληλο ύψος οστού.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η τοποθέτηση μοσχευμάτων συνδυάζεται με τη χρήση Αυτόλογων Αιμοπεταλιακών Συμπυκνωμάτων, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη και ταχύτερη επούλωση και ενσωμάτωση.